Aktualności

150 tys. zł premii dla młodego rolnika


150 tys. zł premii dla młodego rolnika. W ARiMR można już składać wnioski o przyznanie premii, na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Może się o nią ubiegać osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wnioski można składać do 1 sierpnia.