Aktualności

60% bonifikata dla mieszkańców Tomaszowa


60% bonifikata dla mieszkańców Tomaszowa, którzy w pierwszym roku spłacą należności związane z przekształceniem użytkowania wieczystego. Przypomnijmy 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotyczy ona działek przeznaczonych na cele mieszkaniowe zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi. Z tytułu przekształcenia właściciel będzie zobowiązany przez dwadzieścia lat ponosić tzw. opłatę przekształceniową w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Jest jednak możliwość uregulowania należności w formie tzw. opłaty jednorazowej za cały dwudziestoletni okres spłaty. Takim osobom Rada Miejska Tomaszowa zdecydowała się udzielić specjalnej bonifikaty. Jeśli spłata nastąpi w pierwszym roku po przekształceniu użytkowania wieczystego, z automatu należeć się będzie 60% bonifikata. Jednak w kolejnych pięciu latach jej wysokość będzie malała o 10 pkt procentowych z każdym rokiem. Obecnie na terenie Tomaszowa jest ponad 8 tys. użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne (lokale mieszkalne) i spółdzielnie mieszkaniowe. Opłata przekształceniowa należna za rok 2019 powinna zostać uregulowana do 29 lutego 2020 roku, natomiast za 2020 rok do 31 marca 2020 r. Za kolejne lata termin ten będzie mijał 31 marca każdego roku. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz pod nr tel. 44 724 23 11 wew. 246.