Aktualności

Będą wspólne działania. Umowa podpisana

HRABSKI OGRÓD - odtworzenie walorów środowiskowych, architektonicznych i historycznych Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego, wytyczenie pieszo – rowerowego szlaku turystycznego na odcinku Skansen Rzeki Pilicy – Zalew Sulejowski, opracowanie strategii rozwoju i promocji przemysłu czasu wolnego na terenie miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki, opracowanie i wdrożenie lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości AKTYWNI GOSPODARCZO, podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej. Te i nie tylko te działania podejmie miasto wspólnie z partnerami, w wyniku podpisanej umowy dotyczącej projektu finansowanego z tzw. „funduszy norweskich”. Przypomnijmy Tomaszów Mazowiecki pozyskał prawie 16 milionów złotych z programu „Rozwój Lokalny”. Przedsięwzięcia zostały ujęte w projekcie „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Miasto, Lider Projektu wraz z partnerami Gminą Tomaszów Mazowiecki, Filią Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Fundacją WIDZIEĆ WIĘCEJ podejmą wspólne działania zmierzające do rozwoju miasta i regionu. Partnerzy zadeklarowali merytoryczny wkład w prawidłowe wykonanie zaplanowanych działań, obejmujących zarówno wymiar środowiskowy, jak i społeczny, gospodarczy i instytucjonalny. Niezwykle ważnym elementem będzie współpraca w wymiarze dostępności.