Aktualności

Bezpieczniej na DK nr 12Bezpieczniej na DK nr 12. W Łódzkim Oddziale GDDKiA otwarto oferty na projekt i budowę 7 zatok autobusowych między Sulejowem i Piotrkowem. Kwota jaką zamawiający przeznaczył na ten cel, to ponad 2 mln zł. Dwie oferty przekraczały ją nieznacznie, natomiast trzecia mieściła się w tej wartości. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie zatok autobusowych m.in. w Sulejowie, Włodzimierzowie i Przygłowie, wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych oraz doświetleniem ich, a także przebudowę dwóch zatok istniejących. Dzięki temu bardzo ruchliwy odcinek drogi krajowej będzie znacznie bezpieczniejszy dla niezmotoryzowanych. Według pomiaru ruchu wykonanego w 2015 roku każdej doby przejeżdża tamtędy blisko 21 tysięcy pojazdów. Po przeanalizowaniu złożonych ofert podpisana zostanie umowa z wykonawcą, zadaniem którego w pierwszej kolejności będzie przygotowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie inwestycji (system projektuj i buduj). Finał prac budowlanych przewidziano na przyszły rok.