Aktualności

Biblioteki szkolne w Kielcach zostaną doposażone

Biblioteki szkolne w Kielcach zostaną doposażone. Miasto otrzymało wsparcie finansowe na ten cel. A to w ramach realizacji Priorytetu 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych" "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Wsparciem zostały objęte biblioteki szkolne w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 9, w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych oraz Zespół Szkół Elektrycznych. Placówki te otrzymają dotacje w wysokości 80% kosztów realizacji programu na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wkład finansowy gminy w projekcie wynosi 20% wartości projektu czyli 10 000 zł. Ogólna wartość projektu to kwota 50 000 zł. Program będzie realizowany poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje szczególnie interesujące uczniów, a także poprzez współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.