Aktualności

Brwinów: Gmina odstąpiła od umowy z wykonawcami remontu pałacu

Gmina Brwinów odstąpiła od umowy z dotychczasowymi wykonawcami remontu pałacu w Brwinowie. W ciągu kilku tygodni zostanie ogłoszony przetarg na kontynuację rewitalizacji zabytkowego obiektu na potrzeby ośrodka kultury. Umowa z obecnym wykonawcą podpisana została dokładnie rok temu. Od tego czasu wykonany został pierwszy etap i cześć prac przygotowawczych. Ale w ostatnim czasie ze strony wykonawcy pojawiły się najpierw opóźnienia, a następnie oczekiwania finansowe znacznie wykraczające poza ustaloną kwotę. Mimo prowadzonych rozmów Gmina musiała odstąpić od umowy z winy firmy, zajmując jednocześnie na poczet kar umownych blisko 420 tysięcy złotych wynagrodzenia konsorcjum za dotychczas wykonane prace. Burmistrz Arkadiusz Kosiński podjął rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na temat unijnego wsparcia, które otrzymał na ten cel i uzyskał już zgodę na przedłużenie terminu prac do połowy 2019 roku. Zakres prac do wykonania zostanie pomniejszony o działania już zrealizowane.