Aktualności

Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” dla SP nr 12


Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” dla SP nr 12. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał to prestiżowe wyróżnienie 32 szkołom i 22 przedszkolom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Na ręce p. o. dyrektora szkoły Ewy Goździk - Szczepańskiej oraz koordynatorów Anity Świech i Eweliny Brzostowicz oraz Dyrektor Wydziału Edukacji w Tomaszowie Iwony Sudak, certyfikat wręczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Iwona Michałek wraz z przewodniczącą Kapituły Krajowego Certyfikatu prof. Barbarą Woynarowską. Przyznanie Certyfikatu jest jednocześnie potwierdzeniem, że placówka pracuje zgodnie z modelem Szkoły Promującej Zdrowie jak i zobowiązaniem do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia. Działania SP 12 wielokrotnie wspierała też Urszula Szewczyk, Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, która wraz z władzami miasta odwiedziła placówkę w dniu autoprezentacji szkoły.