Aktualności

Coraz więcej osób jest zainteresowanych adopcją dziecka

Coraz więcej osób jest zainteresowanych adopcją dziecka. W ubiegłym roku w naszym województwie do Ośrodka Adopcyjnego zgłosiło się 50 rodzin oraz 3 osoby samotne zainteresowane adopcją. W sumie nową rodzinę znalazło 45 dzieci z województwa świętokrzyskiego. Aby zostać rodzicem zastępczym potrzeba sporo czasu. Na początku rodzina przechodzi trzymiesięczne szkolenie, podczas którego poznaje potrzeby dzieci i dowiaduje się, z jakimi problemami może się później zetknąć. Następnie otrzymuje kwalifikacje, a potem czeka na dziecko około 1 roku. To dlatego, że proces adopcyjny nie odbywa się „automatycznie”, według „kolejki” oczekujących, ale kandydaci dobierani są do potrzeb konkretnego dziecka. Jednak czas oczekiwania nie jest największą przeszkodą. Jest toteż kwestia motywacji przełamania się. Dlatego w jednostce odbywają się spotkania psychoterapeutyczne. Jest to rodzaj wsparcia, po które często zwracają się instytucje z województwa świętokrzyskiego działające na rzecz rodziny, a także osoby niezwiązane z adopcją, a poszukujące możliwości odbycia konsultacji psychologicznej dla siebie lub dziecka. W związku z tym Ośrodek postanowił uruchomić konsultacje psychologiczno – pedagogiczne. Nowa inicjatywa kierowana jest nie tylko do osób związanych z procesami adopcyjnymi, ale do wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa. Dyżury psychologów odbywać się będą w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 10-14. Konsultacje będą bezpłatne, a pierwszy dyżur odbędzie się 26 stycznia. Wszyscy zainteresowani mogą umawiać się na spotkania pod numerem telefonu 41 248 17 10. Spotkania odbywają się w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym w Kielcach.

Foto: swietokrzyskie.pro