Aktualności

Darmowy Internet dla szkół

W przyszłym roku szkoły podstawowe i ponadpodstawowe uzyskają bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu w ramach planowanej ustawy przygotowanej przez ministra cyfryzacji. Jak podaje Centrum Informacji Rządu "Projekt ustawy zakłada powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której od 2018 r. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s. Projekt powstał w wyniku przyjęcia przez rząd uchwały w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej "100 Mega na 100-lecie". Inicjatywa zakłada zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce możliwości bezpłatnego dostępu do szybkiego Internetu, dzięki czemu zwiększy się potencjał intelektualny społeczeństwa. Zgodnie z projektem, OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność związaną z telekomunikacją. Operator sieci OSE będzie musiał uzyskać do niej dostęp. Przewidziano również możliwość inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez operatora sieci OSE, ale wyłącznie, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do tej sieci. Świadczenie usług pierwszym szkołom planowane jest od 1 września 2018 r.