Aktualności

​Do kieleckiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie w sprawie Miejskiego Zarządu Dróg

Do kieleckiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie w sprawie Miejskiego Zarządu Dróg. Postępowanie rozpoczęto na wniosek władz miasta. Jak poinformował Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielc. -„Podjęte działania są konsekwencją kontroli prowadzonej od kilku miesięcy w Miejskim Zarządzie Dróg. Na skutek przeprowadzonego audytu wewnętrznego w MZD, pojawiły się pewne wątpliwości, które w naszej ocenie wymagają analizy i weryfikacji przez organy ochrony prawnej. Dotyczą one sposobu prowadzenia procedury przetargowej. Do momentu zbadania sprawy przez prokuraturę, nie możemy jednak udzielać szczegółowych informacji.” Prokuratura Okręgowa w Kielcach potwierdza, że taki wniosek wpłynął. Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury poinformował, że zawiadomienie dotyczy ewentualnych nieprawidłowości przy zamówieniu publicznym. Zamówienie dotyczyło zorganizowania wywozu nieczystości dla MZD, miało być to związane z kanalizacją deszczowo – burzową na terenie miasta. Prokurator po zapoznaniu się z całością materiałów, podejmie decyzję o dalszym biegu tego postępowania.

Mówi Tomasz Porębski rzeczni Prezydenta miasta Kielce

Mówi Daniel Prokopowicz rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.