Aktualności

Do Łodzi szybciej i bezpieczniej

Droga 713 między Ujazdem a Kurowicami gotowa. Kierowcy mogą więc jechać tamtędy do Łodzi. Roboty drogowe zakończyły się już kilka tygodni temu, ale ze względu na pozyskanie odpowiednich pozwoleń na nowo wybudowanych obiektów mostowych, droga nadal była placem budowy z zakazem wjazdu. Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły to poszerzenie jezdni do 7 metrów, co odpowiada parametrom drogi klasy "G" - czyli głównej. Poprawi to bezpieczeństwo i komfort jazdy. Przebudowanych zostało 19 skrzyżowań. Na części przebudowanego odcinka została ułożona nawierzchnia betonowa - po raz pierwszy na drogach wojewódzkich w Łódzkiem. Wyprostowane zostały niebezpieczne zakręty między Kurowicami a Karpinem, powstał tam zupełnie nowy obiekt mostowy. Ponadto dzięki wybudowaniu chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego (13,9 km) oraz dodatkowych jezdni (droga serwisowa/ścieżka rowerowa na odcinku Rokiciny - Popielawy - 4,6 km), po inwestycji, praktycznie cały odcinek z Łodzi do Tomaszowa, będzie możliwy do pokonania w bezpieczny sposób, dla niechronionych uczestników ruchu. Inwestycja była realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a jej koszt to 77 mln zł. Robotami objęto 18,5 km drogi nr 713.