Aktualności

Do sanatorium na nowych zasadach


Do sanatorium na nowych zasadach. Zmiany maja wejść w życie jeszcze w lipcu. Według nowych przepisów dopiero po roku od wyjazdu do sanatorium kuracjusz może złożyć ponowne skierowanie i wyjechać na kolejny turnus. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest podyktowane stale wzrastającą liczbą świadczeniobiorców, którzy często zaraz po zakończeniu pobytu w uzdrowisku ponownie składają kolejne skierowania. Według danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, co roku do oddziałów wojewódzkich Funduszu wpływa około 500 tysięcy skierowań, z czego około 150 tysięcy to takie, które wpłynęły w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia ostatniego zakończonego leczenia. Kolejna zmiana dotyczy wyboru miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji. Obecnie lekarz rodzinny, wypisując skierowanie, proponuje w nim, do jakiego sanatorium pacjent ma pojechać. Następnie wniosek weryfikuje specjalista NFZ, który może jeszcze zmienić miejsce leczenia. W efekcie często pacjent nie jest z tej zmiany zadowolony i rezygnuje z przyznanego świadczenia. W efekcie traci kolejkę do sanatorium i składa ponowne skierowanie, by pojechać w wybrane przez siebie miejsce. W związku z tym po wejściu w życie nowelizacji takiego wyboru będzie dokonywał lekarz specjalista, zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ. Nowe przepisy znoszą również obowiązek weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia, ponieważ w większości oddziałów wojewódzkich Funduszu oczekiwanie na leczenie sanatoryjne osób dorosłych przekracza ten okres. Ponadto zniknie także obowiązek wykonywania badania RTG klatki pacjenta przez wyjazdem do uzdrowiska, chyba że lekarz wskaże konieczność jego wykonania.

Anna Leder, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału NFZ