Aktualności

​Dofinansowanie na budowę dróg w okolicy Areny Lodowej w Tomaszowie

Dofinansowanie na budowę dróg w okolicy Areny Lodowej w Tomaszowie. Miasto pozyskało 6 mln zł. Zostanie przeprowadzona całkowita modernizacja układu drogowego na obszarze prawie 20 hektarów. Środki będą pochodziły z budżetu państwa z rezerwy celowej i zostaną przeznaczone na inwestycje stworzenia nowoczesnego systemu skomunikowania terenów, które w niedługiej przyszłości będą przygotowane pod dalsze funkcje rekreacyjno-sportowe, mieszkaniowe, a także usługowe. Ponadto planowane jest też utworzenie na tych terenach nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego. Kwota dofinansowania inwestycji stanowi 80% środków przeznaczonych na jej realizację. Pozostałe 20 % stanowić będzie wkład własny.