Doroczna Nagroda Starosty Kieleckiego

Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie „Dorocznej Nagrody Starosty Kieleckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”. Więcej na ten temat mówił Mirosław Gębski, starosta kielecki.

- Jak co roku przyjmujemy zgłoszenia w dwóch kategoriach: zasłużony dla powiatu kieleckiego i honorowy obywatel powiatu kieleckiego. Można zgłaszać kandydatury osób zasłużonych, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji naszego powiatu.

Nagrody przyznawane są raz w roku za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury i promocji powiatu kieleckiego lub całokształt działalności. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić: organizacje pozarządowe lub związki twórcze i kulturalne, instytucje kultury, burmistrzowie, wójtowe miast i gmin z terenu powiatu kieleckiego, czy Komisja Rady Powiatu Kieleckiego właściwa ds. kultury i promocji. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać na obowiązującym formularzu: osobiście lub pocztowo z dopiskiem „Doroczna nagroda w Dziedzinie Kultury”. Nagrody przyznawane są w formie finansowej oraz statuetek.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach

Opr. WM.