Aktualności

Dotacja do wymiany pieców dla Tomaszowa


Dotacja do wymiany pieców dla Tomaszowa. Rada nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przychyliła się do wniosku zarządu WFOŚiGW o przyznanie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu ograniczania niskiej emisji. Miasto otrzymało wsparcie w wysokości 4,915 mln zł. Tomaszów wśród wszystkich starających się podmiotów, uzyskał największą dotację. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie wymiany pieców w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Warto podkreślić, że pierwszeństwo będą miały osoby, które złożyły deklaracje w lutym tego roku i będą wykonywały przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej.