Aktualności

Dzieci w Tomaszowie czekają na rodzinne domy dziecka


Dzieci w Tomaszowie czekają na rodzinne domy dziecka. Tak trudnej sytuacji w zakresie pieczy zastępczej w Tomaszowie i powiecie tomaszowskim praktycznie nie było od lat. Pełny jest jedyny w powiecie dom dziecka przy ul. Nowowiejskiej, zapełnione są pogotowia rodzinne, również cztery rodzinne domy dziecka działające na terenie powiatu nie mają możliwości, by przyjąć kolejne dzieci. Na nowe miejsce do życia czeka m.in. siedmioro rodzeństwa z Tomaszowa. Dzieci w wieku od 2 do 12 lat zgodnie z decyzja sądu nie mogą już mieszkać ze swoimi rodzicami. Rodzina od dawna znajdowała się pod opieką kuratorów sądowych oraz opieki społecznej, ale narastające kłopoty dorosłych m.in. z nadużywaniem alkoholu, spowodowały, że do sądu trafił wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich rodzicom. Sąd się do niego przychylił, zapadł wyrok, a dzieci powinny zostać zabrane w bezpieczne miejsce. Problem w tym, że na terenie powiatu tomaszowskiego i Tomaszowa nie ma obecnie ani placówki, ani rodziny, która byłaby w stanie je przyjąć. Kto może prowadzić rodzinny dom dziecka? Wymagania wobec osób, które chcą prowadzić rodzinne domy dziecka, nie są zbyt wygórowane. Wystarczy średnie wykształcenie oraz specjalny kurs dla rodzin zastępczych trwający około pół roku. Nie można być karanym za przestępstwa umyślne i nie mieć w przeszłości ograniczanych praw rodzicielskich. Dom mogą poprowadzić zarówno małżeństwa jak i osoby niepozostające w związku z małżeńskim. Mogą mieć już własne dzieci, ale muszą też mieć warunki, by zapewnić dzieciom właściwą opiekę. Najwygodniej jest, jeśli jest to dom, ale nie musi on być na własność, może być nawet wynajmowany. Prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, dyrektor rodzinnego domu dziecka otrzymuje również pensję, a dodatkowo może zatrudnić osoby, które będą mu pomagać w opiece nad małoletnimi. Dzieci pozostające pod opieką domów mogą też liczyć na wsparcie specjalistów z różnych dziedzin, w zależności od potrzeb. Dodatkowo prowadzący dom mogą liczyć na wsparcie pracowników PCPR w zakresie prowadzenia dokumentacji placówki. Szczegółowych informacji dotyczących rodzinnych domów dziecka udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowiecki przy Starostwie Powiatowym, tel. 44 725 14 60.