Aktualności

​Dziś Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym

Dziś Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Pomysł na ustanowienie takiego święta powstał przy kampanii społecznej - Wypalenie Zawodowe na Celowniku, która zorganizowana została przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Czym jest wypalenie zawodowe? Pojęcie to zostało zdiagnozowane w amerykańskiej literaturze psychologicznej w połowie lat 70. Herbert J. Freudenberger, amerykański psychiatra, w autorskim artykule użył określenia wypalenie do oznaczenia stanu wyczerpania jednostki spowodowanego nadmierną ilością zadań. Wypalenie zawodowe może dotyczyć zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń. Może definiować je: emocjonalne wyczerpanie, cynizm i depersonalizacja lub obniżone poczucie dokonań osobistych. Obecnie Wypalenie Zawodowe jest zjawiskiem coraz częściej spotykanym, a na aktualności zyskało szczególnie minionym roku w kontekście pandemii COVID-19, gwałtownego upowszechnienia pracy zdalnej, a także pogorszenia bezpieczeństwa zawodowego pracowników. Już w 2019 WHO zaktualizowało wersję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, w której wyszczególniono wypalenie zawodowe jako stan chorobowy. Jakie są konsekwencje wypalenia zawodowego? Najbardziej zauważalne to:

- spadek jakości pracy,

- zaburzenia nastroju (nerwice, depresje),

- dolegliwości psychosomatyczne (bóle kręgosłupa, migreny),

- praca postrzegana jako zagrożenia dla „ja”.

Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym? Istnieje wiele sposobów i technik, które mogą przed nim uchronić m.in.

- poprawne zarządzanie emocjami,

- zredukowanie wagi wydarzeń, poprzez ustanowienie dystansu do nich,

- redukcja niepewności poprzez budowanie samooceny,

- techniki relaksacyjne (np. medytacja).

Celem włączenia do kalendarza świąt nietypowych Dnia Walki z Wypaleniem Zawodowym jest podniesienie świadomości i edukowanie społeczeństwa, uświadomienie pracodawcom skali tego zjawiska, wypracowanie oraz promowanie istniejących dobrych praktyk w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne pracowników i zapobiegania syndromowi wypalenia zawodowego i dalszych konsekwencji zdrowotnych czy wdrożenie programów psychoedukacyjnych wspierających proces rozpoznawania wypalenia zawodowego oraz zapobiegania rozwojowi tego syndromu i dalszego przekształcania się w jednostki chorobowe.