Aktualności

Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka!

Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie Konwencji o Prawach Dziecka. Gwarantuje ona prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania, pochodzenia czy miejsca zamieszkania i została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r. Polska była inicjatorem jej uchwalenia. Państwa, które ją podpisały są zobowiązane do przestrzegania zawartych w niej praw. Każde prawo ujęte jest w osobny punkt zwany artykułem. 1990 rok to rok przełomowy dla dzieci w Polsce. To właśnie wtedy polski rząd przyjął Konwencję o Prawach Dziecka. Na straży praw dziecka w Polsce stoi rzecznik praw dziecka, który kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. Niestety czasami zdarza się tak, że Prawa Dziecka nie są przestrzegane i łamią je zarówno dorośli, którzy opiekują się dzieckiem jak i zupełnie obce osoby. Co może zrobić dziecko gdy znajdzie się w trudnej sytuacji? Rzecznik Praw Dziecka uruchomił specjalny Dziecięcy Telefon Zaufania. Pomoc można uzyskać pod nr telefonu 800 12 12 12. Można także skorzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego.

O prawach dziecka mówi Antek z Tomaszowa