Aktualności

Dziś Międzynarodowy Dzień Przyjaźni


Dziś Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. I chociaż o prawdziwego coraz trudniej to będzie on z nami w najtrudniejszych chwilach. Pojęcie przyjaźni istnieje tak długo jak relacje między ludźmi. Jest ono pojęciem uniwersalnym, w różnych kulturach objawiać się może nieco inaczej. Badania w USA pokazują jednak, że w ostatnich latach nastąpił niepokojący spadek w ilości i jakości stosunków przyjacielskich – 25% Amerykanów nie ma bliskiej osoby, której można się zwierzyć. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Przyczynia się do tego m.in. rozwój techniki, a co za tym idzie – wszechobecna komunikacja online i coraz rzadsze spotkania „w realu”. Innym czynnikiem może być zwiększona mobilność społeczeństwa – częściej przemieszczający się ludzie nie mają okazji, by zbudować trwałe więzi na dłużej. Pamiętajmy więc, że warto pielęgnować to, co łączy nas z najbliższymi, nie tylko w Dniu Przyjaźni, ale przez cały rok i przez całe życie. A dziś podziękujmy tym wyjątkowym osobom, że są przy nas.