Aktualności

Dziś rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny


Dziś rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny. Jego wyniki są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników. Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego. Pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Rolnicy powinni zatem przygotować niezbędne informacje przed rozpoczęciem spisu. Zakres tematyczny obejmie m.in.użytkowanie gruntów; powierzchnię zasiewów; zwierzęta gospodarskie.budynki gospodarskie; czy ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze. Co ważne, w spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl
W razie wątpliwości można dzwonić też na infolinię spisową pod nr tel. 22 279 99 99.