Aktualności

Dziś Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych
Dziś Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Propozycja ustanowienia takiego święta została zgłoszona w 2010 roku podczas IX Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego, którego członkiem była Polska. Dzień ten został zaakceptowany przez ONZ i Unię Europejską w 2014 roku. Obecnie święto obchodzone jest w 89 krajach. Jego celem jest zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w organizacje pozarządowe i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych na całym świecie. Światowy Dzień NGO daje też okazję do uczczenia i zapamiętania założycieli organizacji pozarządowych, jak również ich pracowników, wolontariuszy, członków i sympatyków.