Aktualności

Dziś Światowy Dzień RadiaDziś Światowy Dzień Radia. Święto ma na celu promowanie tej dziedziny mediów oraz podkreślenie jej znaczenia we współczesnym świecie. Za początek polskiej radiofonii uznaje się rok 1926, kiedy nadawanie rozpoczęła oficjalna stacja nadawcza w Warszawie. Radio FAMA w Tomaszowie natomiast emisję programu rozpoczęło w listopadzie 2006 roku. Radio w czasach przed rozpowszechnieniem telewizji było dla wielu jedynym źródłem informacji i rozrywki. Odegrało również ogromną rolę w czasie wojny. Należy zwrócić przede wszystkim uwagę na znaczenie radia jako środka komunikacji na świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, gdzie stacje radiowe wykorzystują nowe technologie jak i w krajach rozwijających się, gdzie radio stymuluje rozwój społeczeństwa.

Czego z okazji Światowego Dnia Radia życzą przedszkolaki