Aktualności

​Dziś Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Dziś Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Święto to zostało ustanowione w 2003 roku. Inicjatorem obchodów tego Dnia jest Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Zapobiegania Samobójstwom (IASP) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dzień ma na celu zwrócenie uwagi na problem samobójstw, poprzez podniesienie poziomu edukacji, obniżenie stygmatyzacji samobójców i ich rodzin oraz uświadomienie o możliwości zapobieżenia niepotrzebnej śmierci. O skali narastającego problemu alarmuje m.in. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, które w tym roku obchodzi ten dzień pod hasłem „Działając budzimy nadzieję”. Statystyki publikowane przez Komendę Główną Policji oraz Główny Urząd Statystyczny, pokazują tylko część problemów związanych z zagadnieniem samopoczucia nastolatków, trudności doświadczanych przez dorosłych szczególnie podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powracających myśli samobójczych, czy też prób zakończenia życia. Co ważne profilaktyka samobójstw została uwzględniona w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021–2025. Warto zaznaczyć, że raporty badające stan psychofizyczny uczniów, rodziców i pracowników oświaty po okresie pandemii wskazują potrzebę zadbania o zdrowie psychiczne i korzystanie z pomocy specjalistów. Jedną z podstawowych form wsparcia, jakiej potrzebuje drugi człowiek to obecność innych osób, uważność w kontakcie, słuchanie oraz rozmowa. Samobójstwo jest bardzo trudnym tematem i nie wolno go pomijać. Niestety obecnie w Polsce nadal często bywa przemilczany. Problem chorób psychicznych, które są częstą przyczyną samobójstwa, między innymi depresji jest bagatelizowany. Wizyta u specjalisty, która winna być tak samo traktowana jak pójście do lekarza, jest tematem wstydliwym. Nie można postrzegać problemu samobójstwa tylko w kontekście śmierci, gdyż jest to proces zachodzący w człowieku często o wiele wcześniej niż udana próba samobójcza. Rocznie w Polsce ginie dwa razy więcej osób w wyniku samobójstw niż w wypadkach samochodowych. W 2020 roku życie odebrało sobie 5165 Polaków. Bardzo ważne jest więc propagowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych poprzez zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej problemu samobójstw oraz wychodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Niezbędne jest oczywiście specjalistyczne leczenie oraz wsparcie psychologa, ale każdy z nas może udzielić psychicznej „pierwszej pomocy” w momencie kryzysowym.