Aktualności

​Dziś upływa termin, , w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Dziś upływa termin, , w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Jednym z warunków uzyskania zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS również nie później niż do 30 czerwca 2020 r. (chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania). Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Szczegóły na stronie ZUS.