Aktualności

"Elektromobilność, czyli jeździmy elektrykiem"


"Elektromobilność, czyli jeździmy elektrykiem", konkurs plastyczny pod taką nazwą organizują Miejski Zakład Komunikacyjny oraz Urząd Miasta w Tomaszowie. Jest on przeznaczony dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III. Prace plastyczne, w dowolnej technice, na arkuszu A4, można składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta lub w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, bądź listownie, do 19 czerwca. Komisja konkursowa wyłoni po 10 finalistów w każdej kategorii wiekowej, a spośród nich po trzech autorów najlepszych prac. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy finaliści okolicznościowe dyplomy i drobne upominki. Regulamin konkursu oraz wzór oświadczenia dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta i MZK.