Aktualności

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych


Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Tomaszowie startuje w poniedziałek. Jak zapewniają władze powiatu każdy uczeń znajdzie miejsce w wybranej przez siebie szkole średniej. Pojawił się m.in. pomysł wynajmowania dodatkowych pomieszczeń w szkołach podstawowych. Przypomnijmy od 1 września 2019 r. do szkół średnich pójdą pierwsi ósmoklasiści i ostatni gimnazjaliści, czyli tzw. podwójny rocznik. W związku z tym rekrutacja odbędzie się w dwóch osobnych systemach - dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej i dla absolwentów trzecich klas gimnazjów. Rekrutacja potrwa do 25 czerwca. Listy przyjętych poznamy w połowie lipca. O przyjęciu do placówki i wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez
kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku niepełnego naboru przewidziane jest postępowanie uzupełniające. Oferty poszczególnych szkół są dostępne na specjalnie przygotowanej przez powiat stronie internetowej http://uczsiewtomaszowie.pl/