Aktualności

Elżbieta Radwan burmistrz Wołomina z absolutorum i wotum zaufania

Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wołominie, która odbyła się 8 czerwca 2021 roku radni udzielili burmistrz Elżbiecie Radwan wotum zaufania i udzielili absolutorium za 2020 rok. Jest to wyraz pozytywnej oceny realizacji budżetu gminy za 2020 rok.

____________________________

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wołomina wotum zaufania

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

 • Adamus Aneta
 • Babicka Edyta
 • Bochenek
 • Agata Cudny
 • Karol Górski
 • Marek Kocik
 • Paweł Pazio
 • Katarzyna Plichta
 • Wojciech Sikorski
 • Piotr Wiśniewska
 • Urszula Zych Magdalena

PRZECIW (2)

 • Madziar Ryszard
 • Rembelski Krzysztof

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

 • Fuśnik Andrzej
 • Godlewski Marcin
 • Gomse Beata
 • Kobus Robert
 • Koza Agnieszka
 • Mirowski Janusz
 • Sawicki Bogdan

BRAK GŁOSU (1)

 • Tarapata Kazimierz

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wołomina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2020 rok;

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

 • Adamus Aneta
 • Babicka Edyta
 • Bochenek Agata
 • Cudny Karol
 • Górski Marek
 • Kocik Paweł
 • Koza Agnieszka
 • Mirowski Janusz
 • Pazio Katarzyna
 • Plichta Wojciech
 • Sikorski Piotr
 • Wiśniewska Urszula
 • Zych Magdalena

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

 • Fuśnik Andrzej
 • Godlewski Marcin
 • Gomse Beata
 • Kobus Robert
 • Madziar Ryszard
 • Rembelski Krzysztof
 • Sawicki Bogdan
 • Tarapata Kazimierz