Aktualności

Emeryci dorabiają do swoich świadczeń


Emeryci dorabiają do swoich świadczeń. Liczba pracujących emerytów wzrosła przez ostatnie 4 lata o 30 proc. W naszym województwie dodatkowe dochody na koniec ubiegłego roku miało blisko 13 proc. łódzkich emerytów, czyli 53 tys. spośród wszystkich emerytów w województwie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że łódzcy emeryci najczęściej zajmują się handlem detalicznym lub hurtowym, naprawą samochodów i motocykli. Pracują też w branży przetwórstwa przemysłowego, opiece zdrowotnej i społecznej czy zajmują się działalnością w zakresie usług. Wśród osób pracujących przeważały kobiety, które stanowiły 56 proc. tej populacji. Jak zauważa dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kobiety mając niższe świadczenia niż mężczyźni m.in. z powodu niższych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego, mają więc większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów. Prawie 90 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60/65 lat i więcej.Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego