Aktualności

Ewa Adamska odeszła na emeryturę


Ewa Adamska odeszła na emeryturę. Prezydent Marcin Witko, w trakcie pożegnania zorganizowanego w Urzędzie Miasta, podziękował dyrektorce MBP za dotychczasową pracę, trud i zaangażowanie, które przyczyniły się do popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania kultury słowa. Ewa Adamska sprawowała te funkcję przez 17 lat. Za działalność propagującą kulturę i czytelnictwo, 20 września 2005 r. z rąk premiera Marka Belki i ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego, otrzymała - Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.