Aktualności

​Garażówka po raz kolejny odbędzie się w Inowłodzu

Garażówka po raz kolejny odbędzie się w Inowłodzu. Wystawcy będą dostępni 9 maja na placu przy altanie Pagaj. Wyprzedaż Garażowa jest inicjatywą społeczną zrzeszającą lokalnych mieszkańców, wspierającą aktywne spędzanie czasu poza domem, z dala od technologii, komputerów i telewizorów. Zabrania się sprzedaży produktów wymagających koncesji, leków, alkoholu, papierosów czy innych używek, a także napoczętych produktów spożywczych i kosmetyków lub środków czystości. Początek garażówki o godz. 10.00.