Aktualności

​Gmina Inowłódz bierze udział w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Gmina Inowłódz bierze udział w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Jej efektem będzie budowa na terenie gminy nawet 20 mieszkań na wynajem, z możliwością wykupienia ich na własność. To nowa forma wspierania społecznych inicjatyw mieszkaniowych, polegająca na tworzeniu spółek jednostek samorządu terytorialnego z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jest ona wsparta dużym zaangażowaniem ze strony budżetu państwa w formie bezzwrotnej pomocy finansowej oraz preferencyjnych kredytów na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i organizację zarządzania spółki. Gmina Inowłódz została zaproszona do udziału w tym wyjątkowym projekcie i wraz z ośmioma pozostałymi jednostkami: Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Nowe Miasto n/Pilicą, Gminą Miasto Zduńska Wola, Gminą Działoszyn, Gminą Pajęczno, Gminą Biała Rawska, Gminą Koluszki. Przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości, wykonującego prawo własności Skarbu Państwa, zawiąże spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która zrealizuje cały proces inwestycyjny wraz z uzbrojeniem terenu i w dalszej kolejności zarządzać będzie w imieniu jednostek zasobem mieszkaniowym. O kryteriach przydziału mieszkań na swym terenie decydować będą właściwe samorządy. Projekt Społecznej Inicjatywy mieszkaniowej zakłada, że gminy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji tego przedsięwzięcia, a środki finansowe wkładu własnego na objęcie udziałów w tworzonej spółce pochodzić będą z bezzwrotnej pomocy rządowej. Gminy natomiast wniosą aportem do spółki grunty konieczne do budowy budynków mieszkalnych dla swych mieszkańców. Już wkrótce samorządy przystąpią do zawarcia umowy spółki i przedsięwzięcie nabierać będzie realnych kształtów, a nasza gmina znajdzie się w gronie tych samorządów, które dynamicznie wspierają rozwój polityki mieszkaniowej i prorodzinnej na swym terenie.