Aktualności

​„Gmina Opoczno w obiektywie mieszkańców"

„Gmina Opoczno w obiektywie mieszkańców’’. Termin nadsyłania zdjęć przedłużony do 25 października. Kto jeszcze nie zdążył zgłosić swoich fotografii ma jeszcze szansę. Konkurs kierowany jest do pełnoletnich Mieszkańców Gminy Opoczno. Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia do Konkursu Fotograficznego, podpisaną klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie wizerunku, należy przesłać do Urzędu Miejskiego bądź mailem na adres promocja@um.opoczno.pl Co ważne do zdjęć zgłoszonych mailem należy dołączyć skany podpisanych dokumentów: karty zgłoszenia do Konkursu Fotograficznego, klauzuli informacyjnej oraz zgody na przetwarzanie wizerunku.