Aktualności

Granty na kulturęGranty na kulturę. Łódzki Dom Kultury po raz ósmy ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Tegoroczna edycja związana jest z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II. Zgłaszane projekty kulturalne powinny mieć na celu popularyzację sylwetki Świętego Jana Pawła II oraz jego nauk i dokonań, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, a także integrację regionu, budowę oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej. Wnioski mogą złożyć wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające realizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów
i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności. Do rozdyspononowania jest 100 000 zł. Projekty można składać do 30 września, do godz. 16.00. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie www.ldk.lodz.pl.