Halo tu Radzymin: Konkurs Victoria Biznesu 2024

Na naszej antenie odbyła się kolejna audycja poświęcona konkursowi Victoria Biznesu. W programie gościliśmy przewodniczącego kapituły konkursowej, Bogdana Domagałę, prezesa firmy DJ Chem Chemicals Poland S.A., oraz innych: Annę Ochnik, prezes Stowarzyszenia Radzymiński Klub Biznesu, i Dominikę Krzyżanowską Kidałę z urzędu miejskiego.

Podczas rozmowy, Bogdan Domagała podkreślił kluczowe aspekty, na które kapituła będzie zwracać uwagę przy ocenie zgłoszeń. Jego zdaniem, biznes to nie tylko zysk, ale również odpowiedzialność społeczna, wkład w rozwój lokalnej społeczności oraz tworzenie miejsc pracy. Przewodniczący kapituły zwrócił uwagę na znaczenie etycznego prowadzenia działalności oraz wspierania inicjatyw społecznych, które przyczyniają się do ogólnego dobrobytu Gminy Radzymin.

O Konkursie

Victoria Biznesu to prestiżowy konkurs, który odbywa się od dwóch lat. Jego celem jest promocja i wsparcie przedsiębiorców z regionu, którzy swoją działalnością wnoszą istotny wkład w rozwój i dobrobyt Gminy Radzymin. Konkurs ma trzy główne kategorie:

  • Przedsiębiorca: Dla firm z wyjątkowymi osiągnięciami w rozwoju, oferowaniu wartościowych produktów i usług, tworzeniu miejsc pracy oraz odpowiedzialnym biznesie społecznie.
  • Debiut: Dla firm, które rozpoczęły działalność w Gminie Radzymin w ciągu ostatnich trzech lat.
  • Radzymińska Tradycja: Dla przedsiębiorców, których produkty i usługi są dobrze znane lokalnym mieszkańcom i promują Gminę Radzymin na szerszym forum.

Partnerzy Konkursu

Konkurs jest organizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Radzymiński Klub Biznesu, Restauracją Basico – Scena Cegielnia, Wieściami Podwarszawskimi oraz portalem wRadzyminie.pl.

Harmonogram Konkursu

  • Ogłoszenie konkursu: 26 kwietnia 2024 roku.
  • Termin zgłoszeń: Do 24 maja 2024 roku. Zgłoszenia można przesyłać zarówno elektronicznie do godziny 23:59, jak i w formie papierowej – liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
  • Gala konkursowa: Odbędzie się 13 czerwca 2024 roku w Scenie Cegielnia, gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

Linki do zgłoszeń

Zapraszamy do wysłuchania nagrania