Aktualności

​Istniejący budynek Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej zostanie wyburzony pod budowę obwodnicy

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej zostanie wyburzony pod budowę obwodnicy. Obiekt wraz z działką, na której się znajduje, został przejęty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w październiku ubiegłego roku. Od tamtej pory prowadzące szkołę stowarzyszenie wynajmuje budynek od jego zarządcy. Wszystko do czasu wybudowania nowego obiektu dydaktycznego, a ten właśnie powstaje. Pełną parą idą prace związane z budową nowego budynku Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej. W efekcie powstanie obiekt szkolny o powierzchni całkowitej projektowanej rozbudowy – 1789,80 m2 i kubaturze 6.500 m3. W wyniku realizacji inwestycji powstanie szkoła podstawowa sześciooddziałowa, a także punkt przedszkolny z trzema grupami rocznikowymi i zespołem żywieniowym oraz świetlicą. Po wybudowaniu nowego budynku szkolnego, stara szkoła w całości zostanie przeznaczona do rozbiórki. - Pozostanie jedynie sala gimnastyczna, którą w ramach budowy szkoły planujemy wyremontować i przeprowadzić jej termomodernizację – zapowiada burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. Powstający właśnie nowy budynek szkolny zostanie dobudowany do sali gimnastycznej od strony północno-wschodniej, a stare pomieszczenia szkolne będę zrównane z ziemią. - Zanim jednak to nastąpi musi powstać nowa szkoła. Po jej wybudowaniu przeniesiemy dzieci, a w istniejącym budynku ruszą prace rozbiórkowe, które będzie prowadzić już Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – podkreśla burmistrz Marian Buras. Inwestycja opiewa na kwotę 9 milionów 225 tysięcy złotych, z czego 3 miliony złotych pokryje unijne dofinansowanie pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Mówi Marian Buras burmistrz Miasta i Gminy Morawica.

Foto: morawica.pl