Aktualności

„Ja i moja Mała Niepodległa Ojczyzna”„Ja i moja Mała Niepodległa Ojczyzna” to tytuł konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tomaszowie. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest dostarczenie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką. Celami konkursu są kształtowanie patriotyzmu lokalnego i tożsamości narodowej dzieci i młodzieży, integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu, rozwijanie i promowanie talentów plastycznych. Prace będą przyjmowane do 20 maja. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 czerwca. Zwycięzcy otrzymają nagrody. Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta, Marcina Witko