Aktualności

​Jest dofinansowanie na przebudowę kieleckiego teatru oraz akademię bajki w Pacanowie

Jest dofinansowanie na przebudowę kieleckiego teatru oraz akademię bajki w Pacanowie. A to w ramach rozstrzygniętego konkursu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Najwyższą liczbę punktów w tym konkursie uzyskał projekty: Europejskiego Centrum Bajki pod nazwą „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” oraz projekt kieleckiego teatru – „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”. Pierwszy z nich zakłada powstanie m.in. amfiteatru, parku linowego, placu zabaw, groty solnej i mini zoo. Utworzone zostaną także cztery ogrody edukacyjne: komiksu, baśni i bajek, legend oraz ogród opowieści. Park w swojej misji ma odwoływać się do istoty bajki, baśni i legendy polskiej. Na realizację tego projektu przeznaczono prawie 16,5 mln zł dofinansowania z RPO, przy czym wartość całego przedsięwzięcia to nieco ponad 20,5 mln zł. Projekt będzie realizowany do 2022 roku. Natomiast drugi zwycięski projekt Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach przewiduje m.in. wykonanie technologii scenicznej (elektroakustyki, oświetlenia, mechaniki scenicznej), przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych dachu oraz docieplenia elewacji budynku, a także wykonanie iluminacji budynku. W ramach planowanych prac będą również zakupione i zamontowane windy. Kielecki teatr otrzyma 13 mln 166 tys. zł dotacji z RPO. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 21 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2020-2023.

Mówi Iwona Sinkiewicz – Potaczała rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.