Jest drugi wiceprezydent Kielc!

Piotr Rogula został wybrany przez prezydentkę Agatę Wojdę na drugiego wiceprezydenta Kielc. Był on do tej pory m.in. przedstawicielem władz miasta w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Tak skomentował on swoją nominacje.

- Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, z wielką pokorą podchodzę do tej nowej roli. Do dziś prowadzę swoją kancelarię i jestem też przedsiębiorcą w innych branżach. Te moje doświadczenia dają mi poczucie, że z pewnymi obszarami sobie poradzę i będę pamiętał jak ważna jest płynność i racjonalne wydatki.

Podczas konferencji ogłoszono również zawarcie porozumienia pomiędzy Klubem Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Klubem Radnych Perspektywy. Na mocy porozumienia środowisko klubu Perspektywy rekomendowało na stanowisko wiceprezydenta Kielc Piotra Rogulę. Drugi wiceprezydent obejmie swoją funkcję od połowy przyszłego miesiąca. Ma zajmować się gospodarką komunalną i zielenią miejską. W jego kompetencjach będzie także sprawowanie kontroli nad Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Promniku czy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach na funkcję pierwszego zastępcy prezydenta Kielc został powołany Łukasz Syska. Prezydent Agata Wojda ma zamiar powołać trzech zastępców. Nazwisko kolejnego powinniśmy poznać w ciągu dwóch tygodni.

Opr. WM.