Jest szansa na likwidację białych plam komunikacyjnych

Prawie 1,6 mln złotych trafiło do województwa świętokrzyskiego na likwidację białych plam komunikacyjnych. W ramach rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych w regionie powstanie 26 nowych linii komunikacyjnych o łącznej długości 1030 kilometrów. Więcej na ten temat mówiła Angelina Kosiek, rzecznik wojewody świętokrzyskiego.

- Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych. Beneficjenci to 11 organizatorów transportu publicznego, z czego zdecydowana większość Gminy. Dzięki tym pieniądzom zlikwidowane zostaną tzw. białe plamy komunikacyjne.

Najważniejszymi celem Funduszu Autobusowego jest przywracanie połączeń autobusowych do rejonów, w których komunikacja zbiorowa nie funkcjonuje lub jest niewystarczająca. W tym roku na tworzenie nowych połączeń z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do województwa świętokrzyskiego trafi ponad 5 mln złotych.

Fot. Urząd Wojewódzki w Kielcach

Opr. WM.