Aktualności

Jeszcze do 26 lutego trwa nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Program kierowany jest do gmin chcących wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacyjnych, które przystępują do sporządzania, sporzadzają, wdrażają lub aktualizują gminny program rewitalizacji. Narodowy Instytut Dziedzictwa pomoże wybranym gminom przeprowadzić proces identyfikacji dziedzictwa na jej obszarze, oszacować jego wartość i wskaże właściwy sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych.


Kwalifikacja gmin do programu „Wzorcowa rewitalizacja” zostanie dokonana na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym. Dzięki udziałowi w programie wyłonione gminy otrzymają indywidualne wsparcie eksperta, który zostanie delegowany do bieżącego doradztwa dla danej gminy i wspólnie z jej przedstawicielami będzie uczestniczył w procesie planowania i realizacji programu rewitalizacji na każdym etapie uwzględniającym dziedzictwo kulturowe.

Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie www.samorzad.nid.pl

Mówi: Koordynator projektu Anna Kozioł z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.