Aktualności

​Jutro odbędzie się kolejna sesja rady miasta

Jutro odbędzie się kolejna sesja rady miasta. W programie części uroczystej sesji z okazji Stulecia kieleckiego samorządu jest m.in. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Kielce oraz wykład dr Pawła Wolańczyka z Muzeum Historii Kielc na temat "100 lat niepodległego kieleckiego samorządu". Radni przedyskutują także projekty uchwał związane ze zmianami w budżecie Miasta Kielce na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2019 - 2045. Zajmą się również uchwałami w sprawach ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, określenia na 2019 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce, a także uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019-2022".