Aktualności

Już ponad 1100 wniosków o 500+ dla niesamodzielnych złożono w województwie łódzkim


Już ponad 1100 wniosków o 500+ dla niesamodzielnych złożono w województwie łódzkim. Wpływały dokumenty zarówno od kobiet jak i mężczyzn, przede wszystkim w wieku od 18 do 74 lat. Sporo, bo prawie 200 wniosków złożyły też osoby powyżej 75 roku życia. Przypomnijmy, od 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał wnioski o świadczenie uzupełniające. Będzie ono przyznawane tym osobom, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Brak takiego orzeczenia będzie oznaczał konieczność przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika ZUS. Osoba niesamodzielna, to osoba, u której z powodu upośledzenia funkcji organizmu na skutek choroby, urazu lub wieku stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące konieczność stałego albo długotrwałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Osoby niesamodzielne muszą mieć ukończone 18 lat i zamieszkiwać na terytorium Polski. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej, w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, jeśli nie posiada żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych publicznie, emerytury czy renty. Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie. Jeżeli więc np. emerytura brutto wynosi 1300 zł, to świadczenie uzupełniające wyniesie 300 zł. Wnioski można pobrać ze strony internetowej ZUS. Jeśli wnioskujący nie ma takiej możliwości, może liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy udostępnią formularz w placówce.


Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego