Aktualności

Kolejna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego


Kolejna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Tym razem radni pochylą się nad uchwałą w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym oraz przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018-2033”. Ponadto będą rozmawiać na temat określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie. Złożone zostaną także podziękowania zawodnikom Klubu Sportowego „Lechia” za osiągnięcia sportowe. Sesja odbędzie się 16 maja. Początek o godz. 11.00. Przypominamy, że obrady można również obejrzeć w internecie, na stronie tomaszowskiego magistratu.