Aktualności

Kolejne lokalne inwestycje z subregionu żyrardowskiego ze wsparciem Mazowsza

W subregionie żyrardowskim dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln zł otrzyma 9 lokalnych inwestycji. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Rybnie, utworzenie przedszkola samorządowego w Bądkowie, zakup średniego samochodu dla OSP Mokas czy adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Projekty z subregionu żyrardowskiego:

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji w zł

1

Gmina Rybno

Poprawa bezpieczeństwa na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3818W i nr 3819W

158 000,00

2

Powiat Grójecki

Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610W Sadków-Lewiczyn, na odc. od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży oraz od km 3+800 do km 6+234,9 w m. Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn

4 000 000,00

3

Gmina Jasieniec

Podniesienie funkcjonalności oraz jakości pracy centrum kulturalno-społeczno-administracyjnego gminy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia

300 000,00

4

Gmina Goszczyn

Utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie

138 000,00

5

Gmina Młodzieszyn

Zakup Quada OSP Kamion

60 000,00

6

Gmina Iłów

Zagospodarowania terenu przy istniejącym budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach

90 000,00

7

Gmina Grójec

Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu - etap I

3 000 000,00

8

Miasto Żyrardów

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca

2 000 000,00

9

Gmina Sochaczew

Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas

570 000,00

10 316 000,00