Aktualności

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.

Od 15 stycznia do końca marca odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”
Inicjatywa kierowana jest do uczniów szkół podstawowych.
Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy edukacyjne dla dwóch najlepszych zespołów. Konkurs korzysta z interaktywnych i zdalnych narzędzi edukacyjnych. planowane są dwa zadania.
W pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne . W drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części. Następnie w makiecie trzeba zaznaczyć substancje i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.

Więcej informacji na stronie chlorofil.com.pl/


Mówi Agnieszka Oleszkiewicz koordynator projektu