Aktualności

Konkurs fotograficzno-plastyczny pn. „Stok nie jest dla bałwanów”


Konkurs fotograficzno-plastyczny pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Jest on przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego. Może to być również 60 sekundowy spot filmowy. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Prace będą przyjmowane do 3 marca. Ponadto na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona specjalna strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona ta zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce i regulamin konkursu plastyczno-filmowego.