Aktualności

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – sekretarz gminy wyjaśnia

Zachęcamy mieszkańców Wołomina do zapoznania się z wywiadem z panią Małgorzatą Izdebską, sekretarz gminy Wołomin. Rozmowa koncentruje się na nowych regulacjach dotyczących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.W gminie Wołomin w odpowiedzi na nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzono obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. W celu efektywnego zarządzania tym procesem, uruchomiono system "Monitoring Ścieki Polskie", który wspiera gminę w realizacji ustawowych obowiązków, takich jak ewidencja, kontrole i raportowanie.

Zgodnie z aktualnymi danymi, w Wołominie znajduje się 3059 zbiorników bezodpływowych i 7 przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto, gmina współpracuje z 46 przedsiębiorcami uprawnionymi do odbioru szamba oraz 3 przedsiębiorcami uprawnionymi do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, co gwarantuje mieszkańcom dostęp do niezbędnych usług w tym zakresie.

Pełna lista uprawnionych przedsiębiorców jest dostępna na stronie internetowej

https://wolomin.org/wnioski-dokumenty-rejestry/