Aktualności

List z urzędu na skrzynkę mailową

Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło nowe informacje w sprawie postępów nad projektem wdrożenia nowych usług elektronicznych, które przyspieszą kontakt między urzędem a obywatelem. Usługi e-doręczenie i e-skrzynka będą umożliwiały przesyłanie pism poleconych drogą elektroniczną do i z dowolnego organu państwowego. Rocznie w Polsce wysyłanych 102 mln przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru, 57 mln dotyczy przesyłek sądowych, a 22,5 mln sektora publicznego. Łącznie mamy więc 79,5 mln przesyłek, na których można zaoszczędzić. Szacuje się, że oszczędność netto po wprowadzeniu E-Doręczeń może sięgnąć 104 mln zł. Planowane wdrożenie nowego systemu zakłada się na 2019 rok. Przy okazji stworzenia metody informatycznej na działanie usług e-doręczenia i e-skrzynki potrzebne jest wprowadzenie ponad setki zmian w prawie. Koszt całej inwestycji zakłada się na ok. 1,5 miliona złotych.