Aktualności

​„Łódzkie dwujęzyczne”

„Łódzkie dwujęzyczne” pilotażowy projekt pod taką nazwą jest realizowany w przedszkolach z terenu Łodzi i woj. łódzkiego. Jego idea to wychowanie w dwujęzyczności, by angielski stał się naturalnym, drugim językiem używanym przez dzieci. Kolejnym aspektem była możliwość realizowania tego programu przez nauczycieli nieznających angielskiego. Jak zaznacza marszałek woj. łódzkiego to pilotażowy projekt, który będzie rozszarzany tak, by dotrzeć do mniejszych miejscowości, gdzie potrzeby są jeszcze większe. Informacja o rozpoczęciu projektu spotkała się z entuzjazmem wśród nauczycieli przedszkoli w całym województwie łódzkim. Obecnie w projekt zaangażowanych jest 25 placówek (5 - Piotrków Trybunalski, 5 - Skierniewice, 5 - Sieradz, 5 - Zgierz i 5 - Łódź) z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Zakłada on współpracę pięciu ośrodków doskonalenia nauczycieli z terenu województwa łódzkiego. Od 1 września 2021 roku „Łódzkie dwujęzyczne” jest realizowany przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, przy współudziale Centrów Rozwoju Edukacji z całego województwa (Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Sieradz, Zgierz). Województwo łódzkie kupiło pomoce dydaktyczne związane z realizacją tego programu. Pilotażowy projekt „Łódzkie dwujęzyczne” będzie trwał od czerwca 2021 do czerwca 2022. Odzew był tak entuzjastyczny i pozytywny, że będzie on kontynuowany.