Aktualności

​„ŁÓDZKIE NA PLUS” już po raz piąty

„ŁÓDZKIE NA PLUS” już po raz piąty. Przed nami głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców województwa projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pula środków do wykorzystania na realizację zadań to 8 milionów złotych. W tym roku zrezygnowano z podziału na pule subregionalne, a zamiast tego zaproponowano podział na pule wojewódzką i powiatowe. Dzięki temu budżet obywatelski ŁÓDZKIE NA PLUS trafia do wszystkich mieszkańców województwa. Co więcej, dzięki tej zmianie, udaje się realizować więcej zadań. Wykaz projektów, spośród których wybrane zostaną najciekawsze, zatwierdził Zarząd Województwa Łódzkiego. Wyznaczył również punkty do głosowania. Przypomnijmy, że w tej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 24 projektów zadań wojewódzkich. Dodatkowo, w 18 powiatach przeprowadzone będzie głosowanie na projekty powiatowe. Nie we wszystkich, bo w sześciu powiatach (bełchatowskim, kutnowskim, łęczyckim, łowickim, łódzkim wschodnim i radomszczańskim), gdzie suma szacunkowych kosztów zgłoszonych projektów zadań nie wyczerpała łącznej kwoty środków przeznaczonych na daną pulę, projekty zadań zostaną zrealizowane bez konieczności dodatkowych wyborów. Łącznie do głosowania dopuszczono 153 projekty zadań powiatowych. Głosowanie zostanie przeprowadzone od 28 czerwca do 16 lipca. Wybrane zadania będą realizowane w 2022 roku.

Michał Trzoska, dyrektor Kancelarii Marszałka